středa 3. června 2015

SpP 7: Povstání Sirotků


Starší říkají, že se to děje jednou za pár generací. Mrzáci povstanou!
A přesně to se teď děje! Od jihu se přivalila vlna násilí a zmaru. Může za ní hnutí říkající si "Sirotci". Horda mrzáků, kteří se spojili pod jeden prapor a ničí vše, co se jim staví do cesty. Kdokoliv v minulosti mrzáky pohrdal a upíral jim důstojný život, nyní musí tvrdě zaplatit! Společně se Sirotky pochodují na sever i kmeny, které předtím ještě nikdo nikdy neviděl. Proč? To nikdo neví.

Jediný, kdo byl schopný se jim postavit, byla Jednota. Organizovaná frakce ovládající rozsáhlá území v povodí Labe. V mnoha osadách nenáviděná, ale nyní zřejmě jediná, kdo má odvahu čelit krvelačné mase pomstychtivých krví zaslepených mrzáků. A to i daleko od hranic svého území, protože právě Jednota ze všech nejmíň potřebuje, aby podobné povstání vypuklo i na jejím území! Podaří se jí Sirotky zastavit? Je to ta správná strana nebo mají Sirotci v něčem pravdu?
A na kterou stranu se postavíte vy?

---------------------

Povstání Sirotků je součást programu postapo setkání Junktown a půjde především o stylovou bitku dvou znepřátelených frakci ze Světa po Pádu.
Půjde nám především o akci a násilí. Ve střetech bude možné používat pouze larpové měkčené zbraně - makety chladných zbraní (mačety, sekery, kyj, kopí…), střelných a vrhacích zbraní (luky, kuše, oštěpy, vrhací sekery) a v omezeném množství budou povolovány i palné zbraně (expanzní plynovky, grumovky a loktarovky). Nebude povolen airsoft a paintball.
Součástí akce je možnost být součástí stylového tábora a účastnit se dalších domluvených akcí a scén.

Průběh akce
Akce je stavěná tak, aby příliš nekolidovala s ostatním programem Junktownu, ale spíše ho doplňovala. To hlavní se bude odehrávat v sobotu dopoledne. Plán je následovný:
Čtvrtek, pátek - zabydlování se v táboře a seznamování, verbování vojáků
Sobota 10:00 formování armád, počítání vojáků, procvičení boje, kontrola zbraní (lze provést i předchozí dny)
Sobota 11:00 armády vyráží do terénu, probíhá průzkum a první střety, následují řízené potyčky podle scénářů (CTF, obrana kóty apod...)
Sobota 12:30 finální bitva před zraky diváků. Tím končí bitevní část. Dalším (domluveným) potyčkám se meze nekladou.
Sobota odpoledne - večer domluvené bitky, scénky a možnost zapojit se do lovu hlav (pouze pro domluvené jedince/skupinky - nehrozí, že vás do těchto kratochvíl někdo zatáhne bez vaší vůle).

Zasazení
Svět po Pádu je realita, kde lidi přežívají již řadu generací v zdegenerovaném světě. Ten poničila již dávno zapomenutá katastrofa. Jediným pomníkem těchto událostí jsou betonové trosky staveb a některé technologie, které se snaží lidi pochopit a dál užívat. Svět po Pádu je nehostinný. Vše je méně nebo více zamořené "špínou" - zamořením, které je schopné vás na místě zabít, když vkročíte do špatného údolí nebo třeba spálit a obrátit váš žaludek naruby, když se napijete zamořené vody. Může se vám také ukládat v těle a projevit se až za několik let nepříjemnými chorobami i deformacemi těla. Může takto postihnout vás nebo třeba vaše děti. Špína je hlavním důvodem, proč se lidstvo po Pádu nedokázalo znovu vzchopit a zůstalo v úpadku. Špína má na svědomí mnoho nemocných nebo zdeformovaných lidí, kteří už nikdy nebudou moc žít normální život. Takovým lidem se říká mrzáci.
V tomto nepřátelském světě se lidi snaží přežívat z chudé úrody svých políček a výnosů skromných stád dobytka (v případě těch šťastnějších a bohatších) nebo sběrem a lovem v zamořené divočině (v případě těch zoufalejších). Jiní se živí prostě násilím a vykořisťováním slabších. V takovém světě samozřejmě není moc prostoru na péči o slabé a nemocné. To je hlavní důvod, proč mrzáci obvykle stojí na pokraji společnosti nebo jsou z ní vyháněni (v horších případech i rovnou zabíjeni).


Frakce
Tento díl Světa po Pádu bude o bojích mezi dvěma frakcemi. První z nich je hnutí Sirotků. Mrzáků, kteří se dokázali zformovat do velké armády a začali dobývat rozsáhlá území na jih od Prahy. Jejich cílem je podle všeho na tomto ovládaném území stvořit něco jako stát, kde budou mrzáci žít v klidu a důstojném postavení. To se samozřejmě neobešlo bez řady násilností spáchaných na osadách, které se v minulosti proti mrzákům nějak provinily. Nejedna lehla popelem a spousta uprchlíků utíká před Sirotky na sever.
Do tohoto konfliktu se přimíchala Jednota, která s ním nemá zdánlivě nic společného. Její území se totiž rozkládá relativně daleko na severu. Nicméně Jednota má hned více důvodů, proč se do těchto bojů zapojit. Hlavním z nich je nutnost udržet hnutí Sirotků daleko od svého území. Na něm totiž mrzáci mají velice špatné postavení, a když už mají možnost v Jednotě žít, tak jako otrocká pracovní síla. Kdyby se tito mrzáci připojili k Sirotkům, znamenalo by to pro Jednotu nemalé potíže. Dalším důvodem jsou také různé smlouvy o spojenectví, které se Jednota zavázala plnit (například nedávno uzavřené spojenectví s obyvateli Prahy).Junktown
Junktown je klasická obchodní stanice uprostřed ničeho. Profituje z toho, že stojí stranou všech konfliktů a zájmů - umožnuje vstup všem, kteří se chtějí bavit nebo obchodovat. Je jisté, že Jednota zde měla své agenty už dávno. A už je to nějakou dobu, co se Jednota začala v Junktownu projevovat otevřeně. Jednotka přidělená k Junktownu, zde začala prezentovat zájmy Jednoty, hlídat okolí Junktownu a dokonce se i částečně podílet na jeho chodu. Byla to oboustranně výhodná spolupráce.
V okamžiku, kdy se ovšem Jednota pustila do boje se Sirotky, stálo vedení Junktownu před rozhodnutím, jak si uchovat svojí neutralitu a nezapojovat se do probíhající války. Bylo potřeba buď ukončit spolupráci s Jednotou, nebo začít spolupracovat s oběma stranami. Vedení se rozhodlo pro druhou možnost.
Nyní už jsou skoro rok součástí Junktownu vojenské posádky jak Jednoty, tak Sirotků. Snaží se zde prezentovat své zájmy, zajišťovat zázemí svým armádám a verbovat nové vojáky. Zároveň se ale podílí na ochraně Junktownu před šmejdem z pustiny a na jeho území dodržují příměří. Díky tomu se někteří vojáci obou stran dost nepatřičně sblížili a jsou schopní v rámci svých povinností vůči Junktownu spolupracovat. Někteří vojáci v Junktownu tak zdomácněli, že zde provozují různé živnosti. I tak obě posádky čas od času vyráží ven, kde bojují se svým nepřítelem na život a na smrt. Občasné potyčky přímo v Junktownu se občas také odehrají. Obvykle mezi opilými vojáky, kteří mají problém s kázní.

Tábory a jejich posádka
Možnost přespávat přímo v areálu Junktownu jsou značně omezené. Bude to možné pouze v několika stylových táborech a po domluvě s organizátory Junktownu. Dva z nich prezentují tábořiště Jednoty a Sirotků. Jejich součástí mohou být i nebojující jedinci (počítá se se všemi, kdo vyplnili přihlášku na Povstání Sirotků). Jedinou podmínkou je udržení určité stylovosti tábora (poschovávat všechny moderní věci) a držet se vzhledu frakce - mít odpovídající kostým frakce. Spaní v táboru frakce není pro nikoho povinné.
Tábor Jednoty se nachází v domku nedaleko Junktovnu. Spí se tedy pod střechou - je dobré si vzít kromě věcí na spaní i něco měkkého pod sebe. Součástí jeho posádky jsou i motorizovaní Jezdci Jednoty. Soužití s nimi je poněkud náročnější, protože se díky svému postavení vymykají běžnému chování vojáků Jednoty.
Tábor Sirotků se nachází o něco blíže Juntownu v místě bývalého odpaliště raket. Spí se pod plachtami, je vhodné si vzít vlastní celtu nebo nepromokavou plachtu, případně stylové stany. Jeho posádku tvoří jak Sirotci, tak několik příslušníků spřátelených kmenů.

Pravidla bitevní části, boj, zbraně
Boj bude probíhat larpovými replikami zbraní. Všechny musí projít kontrolou organizátory. Na akci se nebudou vyskytovat projektilové zbraně ohrožující zrak (airsoft / paintball). Povolení zbraně jsou:
1) měkčené larpové repliky chladných zbraní (úderná plocha je vyrobená z měkkého materiálu - molitanu, karimatky, měkké gumy)
2) larpové repliky střelných a vrhacích chladných zbraní (luky, kuše, vrhací sekerky, oštěpy...) - maximální nátah takových zbraní je 15 kilo, všechny projektily nebo zbraně musí být opatřeny hlavicí, která neprojde očním důlkem
3) palné projektilové zbraně (metají molitanové náboje) podléhají přísnému schvalování
4) plynové (expanzní) zbraně - dělají pouze hluk

Boj musí být veden bezpečně. Bojující by se měli snažit rány dobržďovat. Přílišná brutalita může být důvodem k vyhození z bitvy.
Je zakázáno útočit na hlavu a rozkrok.
Je zakázáno útočit štítem.
Je zakázáno vytlačovat soupeře
do nebezpečných míst (např. příkop) naopak na takové okolnosti je nutné protivníka upozornit.
Chceme se pobavit, ne zmrzačit.

Zásah uznává zasažený. Jde buď o zásah zbraní, nebo projektilem. Zásah do končetin je třeba patřičně zahrát. Zasažený je ještě schopen pasivního boje (obrana, ústup) ale již nemá síly aktivně útočit (vytlačovat nepřítele, utíkat apod...). Používejte hlavu a zkuste si takovou situaci představit a věrně jí zahrát. Další zásah do končetiny nebo do těla bojovníka vyřadí - způsobí mu kolaps. Takový bojovník už se pouze válí po zemi, sténá a čeká na smrt nebo ošetření (může se rozhodnout rovnou zahrát smrt). Prosím lehejte si na bezpečná místa, nenechte se pošlapat.

Kvalitní zbroj umožňuje bojovníkovi ignorovat jeden zásah (nezávisle na tom, kam byl).

Zásah akustickou zbraní vyhodnocuje také zasažený podle logiky věci. Může zahrát libovolné zranění a v případě, že se dobře schová / "uhne" (padne na zem, schová se za roh) může i zahrát, že soupeř minul. V každém případě by ho měl soupeřův výstřel nějak omezit (zranit, zastavit, donutit k ústupu apod...). Akustickými zbraněmi je zakázáno střílet na bližší vzdálenost než dva metry (kvůli spalinám). Nestřílejte z bezprostřední blízkosti u svých spolubojovníků (např. vystřelit těsně vedle hlavy svého kolegy). Množství munice bude silně omezeno na jeden střet.

"Jeden střet" střet začíná předáním instrukcí a pravidel scénáře od velitele frakce. Končí intenzivním pískáním na píšťalku, kdy se všichni bojovníci shromáždí opět u svého velitele a připravují se na další střet. Do některých střetů se mnou bojovníci zapojovat několikrát - například vlivem mediků nebo "oživovacích" míst. Scénáře jsou nastavené tak, aby byla hra především akční. Nečekejte zdlouhavá pochodová cvičení.

Po (a také před) bitevní části je zakázáno napadat hráče mimo domluvené střety (je třeba si domluvit s konkrétními protivníky).
Je zakázáno fyzicky napadat nehráče (hráči budou označení páskou frakce).
Je zakázáno bojovat po setmění.
Je zakázáno nosit nabité palné zbraně do Junktownu (centrální městečko, hudební stage apod...).
Výjimky jsou možné za účasti organizátora.


Kostýmy a vzhled
Jak již bylo řečeno, součástí stylových táborů frakcí mohou být pouze vhodně oblečení jedinci (do samotné bitvy budou moct nastoupit i méně vhodně oblečení jedinci v roli najatých žoldáků). Spousta obrázků pro inspiraci je sdílena přímo ve facebookové události akce (https://www.facebook.com/events/1625194931047017/)
Vojáci Jednoty jsou součástí pravidelné armády. Vstoupili do ní dobrovolně buď kvůli svému přesvědčení nebo ve snaze nepracovat/pracovat méně. Ať už se ve volném čase chovají jakkoliv, v boji jsou nuceni poslouchat rozkazy velitelů a projevují znaky řádné armády. Základem výbavy je oblečení přírodní barvy, nejčastěji khaki, hnědé nebo zelené (ideální základ je vzor 85, naopak se prosím pokuste vyhnout moderním maskáčům). Většina vojáků nosí přilbu. Ti bohatší, schopnější nebo prostě lépe postavení se chrání i různě udělanými zbrojemi (obvykle jde o nějakou formu kyrysu a ochrany stehen a občas i rukou). Oblečení a části výstroje jsou často opatřeny znakem Jednoty nebo zdobeny červenou barvou.

Sirotci naopak nejsou součástí žádné pravidelné armády. Jejich výzbroj je zbastlená a posbíraná z mnoha míst, často ukradená nepřátelům. Ti majetnější svojí výstroj podřizují účelu - pořizují si různé zbroje a ochranné prvky. Mezi Sirotky je poměrně obvyklým jevem vystavování na obdiv různých znetvoření nebo naopak jejich skrývání pod různými rouškami nebo maskami či malováním. Sirotci působí trochu jako masa nájezdníků. Organizace je na první pohled dost chaotická. Součástí tlup Sirotků jsou i skupiny kmenových bojovníků, kteří se k Sirotkům přidali. Barva Sirotků je modrá.FAQ
> Takže mi účast na Povstání Sirotků nebrání v užívání si programu Junktownu?
Ne. Hlavní bitka bude probíhat v sobotu dopoledne, kdy se bude Festival pomalu probouzet.

> Má cenu dělat si kostým a zbraně jen kvůli pár hodinám rubačky?
Ale ano. Kostýmy frakcí vám umožňují žít v atmosférických táborech. Štěkat na sebe v rolích nepřátel po celou dobu festivalu. Být součástí něčeho. A je také dost možné, že akce bude mít i pokračování příští rok.

> Musím být součástí tábora frakce?
Tábor frakce berte jako výhodu (tedy ne povinnost) - možnost být na akci stylově s více lidmi se společným ohništěm. Mít své ležení v méně navštěvované zóně a pod částečným dohledem dalších hráčů. Také seznámit se blíže s cizími lidmi nebo prostě pobýt se svými přáteli ve stejné armádě. Tábory jsou otevřené i nebojujícím členům frakcí.

> Takže můžu spát jinde a účastnit se bitky až bude?
Ano. Jen si musíš víc pohlídat, abys jí dopoledne nezmeškal.

> Může se mi stát, že mě v rámci boje mezi frakcemi někdo třeba poseká na koncertě nebo cestou na záchod?
Ne. Všechny střety budou v předem určený čas. Pro zájemce zinscenujeme i střety mimo sobotní dopolední bitvu.

> Bitva. To znamená, že se zde odehraje jeden velký střet?
Ne. Půjde o řadu na sebe navazujících střetů s různými cíli. Všechny střety by dohromady měly zabrat maximálně sobotní dopoledne.

> Bude mě to něco stát?
Ne. Musíš si pouze aspoň trochu přizpůsobit kostým. Účast je v rámci vstupného na festival.

> Jaké zbraně jsou tedy povolené?
Běžné larpové měkčené zbraně v postapo duchu. Střelné zbraně (luky, kuše) s nátahem do 15ti kilo a bezpečnými šípy. Po domluvě i různé palné zbraně.
Je možné (a žádané) si dovalit i různé zbroje a štíty.
Kritériem pro schválení bude bezpečnost a stylovost.

> Co když nemám kostým nebo zbraň?
V prvé řadě se nestyď a dej o sobě vědět. Z jiných larpů máme poměrně slušný kostýmový a zbraňový základ. Jsme schopní něco i zapůjčit.
Rádi také poradíme a jsou mezi námi i tací, kteří si děláním larpových kostýmů a zbraní přivydělávají.

> Musím pro účast znát Svět po Pádu?
Ne. Stačí znát bojující frakce, a proč se nemají rádi. Vše najdeš přímo na tomto webu. Pokud bys ale chtěl vědět víc, nikdo ti v tom nebude bránit.

> Kde se mám přihlásit?
Tady: http://goo.gl/forms/GjnRqfN8vC.

pondělí 23. února 2015

PostApo Festival před námi!

Od posledního Metroplexu se mě lidi často ptali jestli se to bude někdy opakovat. Vzhledem k tomu, že zavřeli Halu C a zároveň jsme byl dost vytížen to moc nepřipadalo v úvahu. Byly tu i nějaké ambice na venkovní fstival v nějaké lomu nebo tak něco, ale nějak na to nedošlo. Na podzim jsme ale narazil na boží prostor na Letné a věci se daly do pohybu!

Teď po několika měsících a dva týdny před akcí můžu říct, že se zatraceně těším. Akce si získala pěknou podporu komunity, ale také různých účinkujících a organizátorů jiných akcí. Akce se rozrostla a z "párty v ksotýmech bez larpu" se stal "festival postapa". Program bude bohatý a účast čekáme dost velikou!
Bude to stát za to!

Více informací na webu http://pafestival.blogspot.cz/ nebo na facebooku


neděle 8. dubna 2012

SpP 5 hotov!

Tento víkend, tedy o Velikonocích se konal už druhý běh pátého dílu Světa po Pádu s podtitulem "Cesta tam a zase zpátky". Bylo to v rámci 5.Pražského larpvíkendu a tak měli možnost se zúčastnit i hráči, kteří by třeba o akci jinak nevěděli. Akce se zdařila a měnit se bude už jen několik malých detailů. Oproti prvnímu běhu, který byl testovací se použilo několik nových postupů jako například nová setkání s cizími postavami na trase, detailnější načasování a důraz na některá důležitá fakta.

Postavám tentokrát svítil na cestu úplněk a i tentokrát na cestu vyrazil aspoň jeden člověk bez holinek. Nikomu se ale nic nestalo a jediná zranění byla herní způsobená zákeřně umístěnými pastmi. I CP si tentokrát užily více akce.

SpP 5 se bude opakovat dokud o něj bude zájem. Jak ze strany potenciálních hráčů, tak ze strany zájemců o dělání CP. Pro ty je to dobrá příležitost strávit večer jinde než doma nebo v hospodě. Další běhy budou tedy buď ve stejném formátu nebo i větším a atraktivnějším, který by byl spojený například i s nějakými odpoledními aktivitami před samotnou hrou. Může se jednat o turnaj v Kruté hře, airsoftovou střílečku nebo například koncert postapokalyptických kapel. Sledujte web a budete v obraze. Každý termín bude dostatečně dopředu ohlášen.

A teď už jen pár fotek, které na tomto běhu vznikly:

 Družinka z Kladna

Obchodníci od modré pohovky

I se svým šéfem

Tábor gangu Železničářů

Což jsou fakt drsní týpci!

Chystá se večeře

Opékání těsta

Hlad je nejlepší kuchař

Po večeři je dobré si schrupnout. Když nechcete ležet na studené  a špinavé zemi, můžete pod sebe hodit čisté tvárnice.

Apocalyptica revival

Jiný "smyčec"

Ten člověk je blázen. Znáte ho někdo?

pondělí 19. března 2012

SpP 5: Cesta tam a zase zpátky

Pátý díl Světa po Pádu zase poněkud vybočuje ze standardu. Jde o ryzí družinovku, kdy skupina hráčů prochází předem připraveným terénem a překonává různé nástrahy. Původně mělo jít o pražské podzemí, konkrétně o podzemní část Motolského potoka. Nakonec se však celá hra přesunula do jiné pražské lokace (a ne podzemní), která umožňuje větší pestrost a i interakci s cizími postavami. Oproti běžným družinovkám v sobě ale nese i různé postupy obšlehnuté z komorních larpů. Hráči rozplétají různé příběhy a řeší i vnitřní spory.

Pro případné zájemce je nutné poznamenat, že cesta je dosti náročná a její délka je několik kilometrů. Drápání se do kopců, prolézání sutinami, plížení se křovím, vyhýbání se pastím a hlídkám. Také brodění se ve vysoké vodě a čvachtání v bažinách. To vše navíc potmě.

Pro hráče je povinná ochrana zraku (ale AS zbraně si s sebou brát nemusí), dobrá obuv, zničitelné oblečení a batoh (+ po zkušenosti z minulých běhů doporučujeme vlastní opasek, nebo aspoň provázek). Vrchní část kostýmu se fasuje těsně před hrou. Doporučenou částí výbavy jsou taky holiny (jako náhradní obuv na několik míst), nějaké stylové světlo a něco málo pitné vody a jídla.

Pokud se vám zdá úloha hráčských postav příliš nepohodlná a přitom byste se chtěli akce účastnit, východisko tu je. Nabízí se hraní rolí několika druhů cizích postav, z nichž asi nejoblíbenější je hraní gangu v údolí. V zásadě jde o příležitost vyrazit si do relativní přírody přímo v Praze, opéct si něco nad ohněm, tvářit se drsně v PA kostýmu a i něco popít v dobré společnosti za doprovodu roztodivné hudby. Ano slyšíte dobře! PA párty! A s možností hlídkovat v údolí, hledat nepřátele a občas si třeba i do něčeho střelit. Pro bližší informace kontaktujte orgy.

A jaký je příběh?
Tento díl se odehrává trochu dříve v čase než předchozí čtyři. Dost možná i jen pár generací po Pádu. Jednota se teprve učí oživovat staré továrny, Pražské gangy jsou ještě v plenkách a Kladno se zatím nemusí zabývat tím, co dělají ostatní města. A právě o Kladně je náš příběh. Čtveřice Kladenských vojáků se vydává ku Praze, aby tam našla svého přítele. Velitele odpovědného za mnoho dobrých změn. Muže, ve kterém vidí naději, že Kladno neskončí v úpadku. Co ale v Praze najdou? Pomůže jim v tom tajemný Průvodce? A jdou všichni do Prahy kvůli tomu samému? To jsou otázky, na které možná najdete odpovědi, pokud se rozhodnete ztvárnit jednu z hráčských rolí.

Larp byl poprvé testován 16.3.2012. Byl součástí Pražského Larpvíkendu a bude se zcela jistě několikrát opakovat.
Pokud si chcte tuto hru zahrát, sežeňte si spoluhráče a kontaktujte mě.


Hráčské postavy:
Kočka
Je mezi vojáky hodně oblíbená. Svého času se nechala snadno svést od nejednoho z nich, ale poslední dobou je spíše za ledovou královnu. Aspoň co se týče známostí s muži. Jinak je ale velmi přátelská a obětavá.V Armádě plní především úlohu medičky. Jejím odvěkým problémem ovšem je, že se neustále snaží vyrovnat vojákům mužského pohlaví. Což pochopitelně není možné. Kočka je velmi loajální Kladnu a jeho armádě. Zároveň patřila k lidem, kteří měli ke Kapitánovi blíž (ve hře hledaný velitel). O tom, že by snad s ním mohla něco mít se šušká v centrálním táboře už léta. 

Kočka je postava poněkud vláčená událostmi. Vstupuje do Prahy s jasnými názory, které jsou ovšem během cesty podrobovány tvrdým zkouškám. Kočka je postava zaměřená především na zjišťování informací a vyrovnávání se s nimi. Je také velmi obětavá a starostlivá. Je připravena kdykoliv podat pomocnou ruku.Germán
Germán ještě před vzestupem Kapitána zajišťoval zásoby pro armádu. Poté co se Kapitán ujmul velení nad armádou, stal se Germán jeho poradcem a levou rukou. Germánovi vědomosti a kontakty jakožto Továrníka byly pro Kapitána velice cenné. Je to mírně uzavřený muž, ovšem velmi chytrý a praktický. Armádě zajišťuje kontakt s Městem a je důstojníkem přes materiál. Od zmizení Kapitána se Germán s ostatními baví méně. Jeho motivace není úplně jasná, ale nabídku účasti ve výpravě přijal bez váhání.

Postava balancující na ostří nože. Její názory nebudou přijímány jednoduše a může se snadno dostat do opozice. Vhodné pro zkušenějšího hráče, kterému nevadí manipulovat lidmi. 
Kyklop
Kyklop si svojí přezdívku do armády už přinesl a nikdo neví co znamená. Býval Kapitánovou pravou rukou. Prý si s Kapitánem navzájem několikrát zachránili životy a byli velmi dobrými přáteli. Kyklop je opravdový bojovník, který se ničeho nezalekne a v řadách nepřátel je zvyklý dělat krvavou spoušť. Nezdá se, že by Kyklopa zajímalo ještě něco jiného než bojování a armáda. Jeho motivace k cestě je jasná - bez Kapitána se armáda definitivně rozpadne.

Jde spíše o jednodušší postavu, která nic moc neřeší. Měl by být silný ve svých názorech a být hnacím motorem skupiny, pokud se cesta začne komplikovat.
Prcek
Je jasné, že bez Kapitánovi pomoci by tento mladík v armádě dlouho nevydržel. Kapitán ho ale často držel stranou a měl Prcka pod dozorem. I když o tom Prcek sám nerad mluví je dost zřejmé, že v armádě se k ničemu příliš nehodí. Postupně se uchytil v podpůrných týmech. Stará se o výzbroj a čistění zbraní. Prcek je přátelský, otevřený a mírně naivní. Snaží se pomoct, kde se dá, což může být občas spíše na obtíž. Není příliš statečný a vyniká svojí nerozhodností. Říká se, že Kapitán Prcka přijal jako svého syna. Jisté ale je, že byl jedním z Kapitánových největších přátel a Kapitán se mu občas svěřoval s osobními problémy. Byl to Prcek, kdo obdržel Kapitánův nedávný dopis a inicioval výpravu.

Slabší a nerozhodná postava. Pravděpodobný cíl manipulace ostatních, ale zároveň osoba, které nikdo nechce ublížit. O Kapitánovi ví zdaleka nejvíc a svým způsobem vytváří hru ostatním.
Průvodce
Kočka ho zná už dlouhou dobu, i když posledních pár let si pouze dopisovali. Proto osobní setkání s ním může být překvapivé. Na druhou stranu družinka už nemá moc možností k výběru. Pokud se chce dostat hlouběji do Prahy, bude muset využít služeb právě tohoto muže. Je ovšem dostatečně důvěryhodný, aby se s ním daly sdílet všechny informace a obavy?

Těžká role, protože postava do skupinky nepatří a musí si získat důvěru. Pravděpodobně si užije mírnou dávku šikany, ale vždy se může odkázat na svojí důležitost. Ví hodně o Praze a o světě mimo blízké okolí Kladna. Průvodce je role úzce spolupracující s organizátory hry. Zná správnou cestu herním územím.
Anna
Annu skupinka nabere až cestou. Podle všeho vyrůstala v Kladně, ale pak ho opustila. Proto má na věci trochu jiný úhel pohledu. Do Prahy se chce hodně dostat a zároveň i něco ví o světě, který Kladeňáci znají jen z vyprávění.

Také trochu složitější postava. Musí si získat důvěru a udržet si jí. Její hráčka si užije balancování na hraně, vyjednávání, zjišťování informací, manipulování a také nějaké ty emoce.neděle 20. února 2011

Co se dá najít na Youtube

Když se vám stejně jako mě poštěstí mít čas doslova celé hodiny prolejzat Youtube, samotné téma "postapo" vám vystačí na dost dlouhou dobu. Pokud se vám ale nechce trávit mnoho času hledáním, možná oceníte výběr nejzajímavějších věcí, na které jsem narazil. Zaměřil jsem se především na videa, která jsou alespoň lehce naučného rázu - především několik seriózně myšlených dokumentů.
Enjoy! :-)

History Channel, After Armageddon
http://www.youtube.com/watch?v=8r97xoSOEjM
Dost zajímavý dokument sledující osudy jedné americké osudy po vypuknutí chřipokové pandemie. V některých bodech se rodina chová dost přihlouple, ale dá se čekat, že by se tak chovala většina lidí. Z dokumentu nicméně vyplývá, že máme docela kliku, když žijeme ve Čechách, kde je počasí pohodové, potrava a voda na každém kroku a zbraň nevlastní každý čtvrtý člověk...

Life after people
http://www.youtube.com/watch?v=wBtHICMmDJk
Parádní dokument na téma "Co by se dělo, kdyby najednou zmizeli úplně všichni lidi?". Den pod dni, týden po týdnu popisuje vývoj takového světa od okamžiku, kdy by zmizení lidstva, až po situaci o několik set let později. Osudy opuštěných domácích mazlíčků, výpadky energie, zarůstání měst zelení, rozpadání se domů a tak dále. Velmi zajímavý dokument pokud vás zajímá, jak rychle může svět zpustnout, když ho lidi přestanou utvářet k obrazu svému. Dozvíte se, kolik vydrží betonové stavby, jak dlouho bude trvat, než spadnou první ocelové mosty, ale také i třeba to, jak dlouho vydrží běžet samooblužná vodní elektrárna...

Stejným tématem se zabývá i film Aftermath: Population Zero
http://www.youtube.com/watch?v=V4KHB0pzvHY

Colony
http://www.youtube.com/watch?v=C1BblypzQNE
Taková zvláštní reality show. Štáb vezme skupinku "náhodných" lidí a nechá je týdny přežívat v opuštěné tovární hale a okolí. Podmínky postapa a občasné simulované vpády nájezdníků. Rozhodně prima zábava, i když některé věci jsou fakt ujeté :-)

O pár řádků výše jsem psal, že podmínky pro přežívání jsou v Čechách dost příznivé. Co všechno můžete snadno načerpat z přírody se můžete dozvědět odběrem videí na Czech bushcraft
(http://www.youtube.com/user/MILOSLAVJMP)
Videa týkající se skautingu, horolezení, ale právě i survivalu. Namátkově:
- Přístřešek v lese a dakota oheň
(http://www.youtube.com/watch?v=y_d4MxA2L4M)
- Dakota oheň a rozdělání ohně lukem/křesadlem
(http://www.youtube.com/watch?v=oyorprZLfFs)
- Provaz z kořene smrku
(http://www.youtube.com/watch?v=d2szyYfKxs8)
- Provaz z akátového lýčí
(http://www.youtube.com/watch?v=7vNQ3NojBD4)
- Oheň z divizny a lipového polínka
(http://www.youtube.com/watch?v=-5D4zyLMH1M)
- Stavba přístřešku
(http://www.youtube.com/watch?v=Xq4kGipR9jM)
- Získávání vody v přírodě
(http://www.youtube.com/watch?v=mfxgeiiHfN4)
- Improvizovaný vodní filtr
(http://www.youtube.com/watch?v=9aA76GAn33U)
- Jídlo pod kůrou stromů
(http://www.youtube.com/watch?v=N8usuqG_N84)
- Jedlé byliny
(http://www.youtube.com/watch?v=Cde0KjZYVfo)

Jedlými bylinami si nahrávám k dalšímu zajímavému kanálu na Youtube - EatTheWeeds
(http://www.youtube.com/user/EatTheWeeds)
Seriál má v tuto chvíli něco kolem 130ti dílů. První díly se zabývají obecně tématikou sběru jedlých rostlin v přírodě, další pak už konkrétními kytkami (ne, neviděl jsem všechny díly :-))

Trochu méně přírody - až se začnou dramaticky zvedat ceny benzínu (někdy mám pocit, že už se to děje :-) tak by vás mohlo zajímat tohle krátké video o tom jak snížit spořebu benzínu.
http://www.youtube.com/watch?v=UHAUsGlfbx8&feature=player_embedded

End day
http://www.youtube.com/watch?v=t1uXO-F5jZE
Popravdě u tohodle jsem se poněkud nudil, ale aspoň jsem zjistil odkud pochází některé hodně často používané záběry.

Top Gear Apocalypse 2010
http://www.youtube.com/watch?v=INuQdtTbGak
A nakonec to trochu odlehčíme. Tenhle pořad nemá s postapem vlastně nic společného. Je to o rychlých a drahých autech, nicméně jeden speciál se autoři pokusili natočit jakože v PA duchu. Dávám to sem vyloženě pro pobavení. Minimálně doporučuju začátek první části (řízení v autě poslepu pouze podle GPS navigece) a druhou půlku čtvrté části (zápasy vražedných aut). Zbytek je spíše přehlídka luxusních aut, pokud to někoho zajímá...
Tak se omlouvám, mezitím na Youtube video stáhli a už je tam pouze trailer, ale aspoň víte co ledat na trrentech apod...

sobota 25. prosince 2010

Vánoční dárek - další LARPy

Tak jo, že jsou ty svátky tak na vás budu hodný - mám pro vás malý dárek - slib, že zase uspořádám nějaké ty akce. Přiznám se, že od posledního Světa po Pádu jsem to odsunul na dost vedlejší kolej. Důvodů se našlo dost. Jedním z nich bylo i to, že jsem nebyl spokojen s výsledkem poslední akce (její zhodnocení sem také nahodím někdy během týdne). Nicméně prokletím většiny orgů je po čase zase začít pochybovat a přemýšlet co zrealizovat. Takový ten stav, kdy přemýšlíte co by se jak dalo udělat, co by bylo zajímavé a další myšlenky, u kterých vám dojde, že lepší než jen přemýšlet, je se do toho opravdu pustit.

Takže tady to je! Dvě upoutávky na PA larpy, které plánuju v následujícím roce pořádat. K prvnímu mě dovedl Harald, který mi i našel lokaci (díky ;-). K druhému mě ispirovala společná role, kterou jsme s dalšími lidmi hráli na letošním PASSu. Chci tuhle myšlenku rozvinout a dát jí více prostoru. Snad se to povede.
Jak asi zjistíte, nepůjde o žádné masové akce. Tak nějak to vyplynulo z toho jakému stylu her a i hráčů se chci věnovat. Další megaakce v centru velkoměsta se tedy nekoná.

Svět po Pádu 5: Světlo na konci tunelu

SpP 5 se odehrává opět v Praze. Tohle je ovšem stará Praha. Praha ještě dávno před založením Metroplexu. Praha nepřístupná a divoká. Místo, kam by se dobrovolně vydal jen blázen. A vy.
A taky váš šéf. Schoval se zde před pár měsíci, aby tak nějak přečkal jisté události, které vyvolal. Možná ani nemá v úmyslu se ještě někdy vracet. Jenže věci se změnily a pro vás je důležité šéfa o změnách informovat. Je to úkol, pro jaký jste schopní riskovat leccos. Ovšem když se vyskytla nabídka riskovat méně a proniknout do centra Prahy podzemím, tak jste jí přijali.
Teď tu stojíte před pochybnou rourou, do které mizí líný potůček a říkáte si, jestli to byl dobrý nápad. Je jasné, že následující čas strávíte v nepohodlném předklonu a dost možná ani neprojdete suchou nohou. O tom, že naberete nějakou špínu není pochyb. A jako tečka na závěr: váš průvodce je mrzák a navíc zcela zjevně šílený.
No nic, je čas vyrazit...


SpP 5 se od minulých dílů bude v lecčem lišit. Především to bude malá akce pro jednu skupinku (možná to ale protočíme víckrát, takže si třeba zahraje více skupinek). Bude to v Praze, ale nebude to indoorová akce jako minule. Očekávejte náročnou cestu za jasným cílem. Mokro, špínu, ale také zajímavé lokace a pár atmosférických scén. A možná i něco víc. Celé to nezabere víc jak pár hodin.


SpP 6: Utopená Zkratka

Osadě Zkratka lidé z okolí říkají všelijak. Stará Zkratka, Sviňská Zkratka, Ztracená Zkratka, Utopená Zkratka a tak dál. Je to klidná osada na území Jednoty. Její slavné časy skončily už tak před jednou generací, když se hranice Jednoty posunuly dál na východ. Zkratka přestala být důležitou.
Současným obyvatelům to ale nevadí. Našli zde svůj klid. Osada obklopená hlubokými a zamořenými lesy nikoho moc nezajímavá a tak si žije svým vlastním životem. Je to ideální místo, kde byste mohli dožít svůj mizerný život, ale moc lidí to nedělá. Říká se, že Zkratka je poněkud uzavřená. Její obyvatelé jsou prý z půlky složení z pašeráků, vyhnanců a lupičů. A druhou prý ovládá uzavřená komunita, která nemá daleko k náboženství. Je ale tak malá, že Jednota se jí nikdy nezabýala, přestože podobná zřízení neodpovídají jejím pravidlům. A tak zde čas plyne svým vlastním tempem a nic zvláštního se neděje.
Mohly by tak vypadat i následující dny, ale osud tomu nepřál. Místo toho se udály hned dvě významné události. První: v osadě s udála vražda. Druhá: zrovna tudy prochází patrola Jednoty, která má dost svých věcí na práci. Ovšem vyšetřování zločinu si nenechá ujít!
Kdo byl zabit a proč? Kdo to udělal? Udělá to zas? Odhalí vojáci Jednoty vraha? Co jejich přítomnost přinese osadě? A jak se snesou s komunou Nový začátek? Kdo je tajemná žena, kterou vojáci doprovází? Zůstane všechno při starém nebo zapomenuté a schované pravdy vyjdou na povrch a rozvrátí doposud klidný život v osadě?


SpP 6 bude venkovní larp zaměřený na život v jedné vzdálené osadě, která má hodně co skrývat. Bude to atmosférická detektivka, kde každý má své tajemství a nějakou křivdu. Vejde se tak 30-50 hráčů a preferuju spíše lidi, kteří jsou ochotní si hrát a zahrát něco pro ostatní. Nečekejte promakaný řešičský larp. Čekejte spíše hru zaměřenou na propletené vztahy a jejich rozplétání. Akce se dá čekat někdy v létě, maxímálně na podzim.


Tak to je asi zatím vše co chci zvěřejnit. Na další věci si budete muset počkat. Nicméně pokud máte zájem se účastnit nebo se na akci podílet, dejte vědět. V současné době je asi nejklíčovější pro mě lokace pro druhou akci. Chce to ideálně nějaké hodně opuštěné místo dál od civilizace. Opuštěný starý dům nebo skupina domů by byla naprosto ideální (něco jako například Rolava, ale ne tak turisticky provařené).

středa 5. května 2010

Co nás čeká a nemine?

Končí nám jaro (i když nekteří by podle počasí možná řekli, že tohle je spíše taková slabší jaderná zima...) a blíží se hlavní akční sezóna. Ať máte přehled a můžete se třeba taky něčeho účastnit, tak vypíchnu ty hlavní akce, na které jsem narazil...


4. červen (pátek)
Praha, Náměstí 15.října, Smíchov
Na začátku prvního víkendu června se v městské knihovně odehrává Postapocon. Malá slezina s přednáškama (jak už to na conech bývá) na dané téma.
Upoutávka:

Představte si, že přišel konec světa. Katastrofa, ať už ji zavinili lidé, nebo mocná příroda. V troskách světa pak přežívá jenom hrstka těch, kteří měli štěstí. Bojují o holý život a paběrkují na střípcích toho, co bylo „předtím“… ano, ano, určitě to dobře znáte. Postapokalyptické vize vládnou filmovým plátnům i zdařile okupují stránky knih. Teď ovládnou i knihovnu.

Nabídneme vám něco teorie (Leoš Kyša: 2012 konec světa. Už zase?), něco literatury („Archivář“ Jaroslav Mostecký nebo „temný iluminát“ Jan Pohunek), něco filmů (filmová kuchyně Dana Storcha) i ukázku toho, jak se postapo „žije“ (larp Svět po pádu) a ještě něco navíc!
Přijďte s námi okusit, jak by také mohla chutnat budoucnost!


Na akci se budu vyskytovat i já a pokusím se nějak prezentovat Svět po Pádu.
Pozvánka na Facebooku
O víkendu 11.-13.6. se bude odehrávat opravdová akce! A to už druhý (když nepočítáme nultý testovací díl) ročník akce PASS: Warfare 2.
Warfare je počin určený lidem, které sice baví PAčko, ale více než atmosféra, příběh a podobné věci je zajímá boj. Warfare je bojový (bitevní) systém zaměřený na akci. Takže pokud vás více zajímá boj nebo vám boj u jiných akcí chybí, tak tohle je akce pro vás. Výhodou je možnost přitáhnout si v podstatě libovolnou zbraň. Od chladných až po airsofty defakto bez omezení. Jediným omezením je pouze munice, čímž vzniká právě prostor pro chladné zbraně.

Kde:
Poblíž Mimoně, cca 5 km směrem na Nové Dvory/Svébořice.
GPS: 50°39'7.569"N, 14°47'52.952"E
Areál budeme mít pronajatý od majitele.

Kdy:
víkend 11.-13.6.
V pátek příjezd + registrace, začátek hry, táboření, noční stealth akce.
V sobotu kolem oběda začátek samotné hry, která se protáhne až do večera. Večer makabrózní matinné (afterkalba).
Neděle odjezd, úklid, léčba kocoviny

Web
www.passnet.ning.com (události, diskuse)

O co půjde
Tažení kombinující airsoft a chladné zbraně - ve hře budou 4 frakce, dvě střelecké, dvě na blízko, které spolu budou muset jak spolupracovat, tak se napadat.
Svět PA LARPu PASS, ale v průběhu apokalypsy, nikoli až po ní.
Příběh bude vyprávěn prostřednictvím NPC (CP) a QR kódů - ve hře budou vybraným hráčům povoleny mobilní telefony s nainstalovanou čtečkou QR kódů (www.reader.kaywa.com)
Počítejte se spaním na místě pod širákem nebo v rozbořených budovách, proto se dobře oblečte a mějte s sebou dostatek igelitových plachet a celt.

GSS Netwire Czech
Nedaleko Trosek Prahy se nachází zapomenutý komplex výzkumného střediska Netwire Czech (dále NC), dceřinné korporace Netwire holding, která se zabývala vojenským výzkumem pro GSS. Areál byl zničen zápalnou hlavicí během Ohnivého deště. MPAEK se poté pokusil ještě dokončit dílo zkázy, ale obsah hlavice místo zamořil a z laboratoře samotné se uvolnilo poměrně dost toxických látek, které udělali s místním obyvatelstvem a faunou své.

Hic sunt leones
Místo se tak na dlouhou dobu stalo velmi nepřátelským. Z těch málo sběračů, kteří byli natolik zoufalí, že se do GSS NC vydali, se nevrátil žádný, který by vypravoval, jak to tam vypadá. Dokonce ani výzkumný tým MPAEK, pátrající po přítomnosti GSS, se nedokázal přiblížit k jádru komplexu. MPAEK trosky NC prohlásil za nulovou hrozbu a dál se věnoval pátrání po bunkrech GSS v severních a středních Čechách a jejich ničení. NC však přece jen našlo využití - lidé ze širokého okolí, kterým se narodil mutant, tam chodili své děti pohazovat, či rovnou zabíjet. GSS NC si celých 15 let drželo pověst radioaktivního hnízda mutantů, kterému je třeba se obloukem vyhnout, a udrželo si ji i po ústupu radioaktivity a toxicity. Občas se tam, s nepřesvědčivými výsledky, vydá menší skupinka Templářů, aby "zůčtovala se zatracenci", jak říkají genocidám mutantů. Občas tam zabloudí sběrači, ale říká se, že si místo uzurpuje jakýsi klan nájezdníků jako své tajné útočiště.

Bojiště
Nedaleko odsud se před měsícem otevřel bunkr GSS, původně sovětský, ze kterého vystoupila jednotka GSS o velikosti malé roty, jejíž větší část se vydala na území NC. Zvědové MPAEK se okamžitě rozběhli do všech stran a guerilla velmi rychle shromáždila podobně velkou sílu, ve snaze překvapit GSS a zničit je. Nedaleko se prý pohybuje i jednotka Templářů, která chce napravit reputaci řádu po rozporuplných výsledcích útoků na mutanty z NC v minulosti. Kolik tam ale těch mutantů vlastně je? Opravdu se v NC usídlila skupinka nájezdníků? Kdo další se do konfliktu přidá? Přiláká boj Nábojáře - cech obchodníků se zbraněmi nebo pach spáleného masa vyláká šílené kanibaly z pustiny? Nikdo jiný to za vás nezjistí!
2.7. - 6.7. 2010 se koná další díl larpu Ochori a využívá tak prodlouženého víkendu k tomu, aby vás mohl ještě více vtáhnout do světa zlikvidovaného toxickou katastrofou.
O Ochori už jsem toho napsal v minulosti docela dost, takže jen zmíním, že akci rozhodně doporučuju a po prolomení úvodní registrace na webu se můžete i zapojit do předherního hraní přímo na diskusním fóru. To je taky důvod, proč na místě hra běží už poměrně plynule takřka hned po začátku a hráči se nemusí se svými postavami a prostředím moc seznamovat. Tedy pokud hře věšnovali čas před jejím konáním.
Tentokrát bude tématem už podruhé místo zvané Dariovy terasy - skleník sloužící jako útočiště před smrtonosnými podmínkami venku, ovšem ovládaný poněkud totalitním režimem.

Lokace: Bělá pod Bezdězem
GPS lokace: 50°31'33.270"N, 14°46'37.085"E
Web: www.ochori.cz
Akce je organizována skupinou kolem hráče T-ID 53656 pod záštitou MessaCorp

První teplé paprsky dopadly na Dariovy terasy. Snad už nebudu muset spát v blátě a vlhkost klesne na přijatelnou úroveň. Poslední dobou nosej doktorovi zdechliny čehosi, takže se asi venku něco děje. Nikdo nic neřekne, ale uklidňuje mě, že Darius má jistě všechno pod kontrolou. K mé radosti bratři Moskalenkové vyhráli soudní při a opět otevřeli svou hospodu, kterou jim posledně na několik měsíců zavřeli, takže to dole začíná zase pěkně ožívat. Ministerstvo Blahobytu najímá lidi na práci ve městě. Všude se uklízí, asi se snaží udělat z tohodle boláku na prdeli světa něco pěknýho… takže je tu zase další léto.

Druhý víkend srpna se odehrává zajímavá akce zaměřená více na airsoftová hráče inspirovaná počítačovou hrou Stalker:
Stalker IV - Eto vojna !
Kdy: 13.8. až 14.8. (neděle už se pak jen uklízí)
Kde: Nové Dvory/Svébořice u Mimoně
Web: http://stalker.scorpions.cz/larp/

Všechno o akci bude na webu. Inforormace budeme zveřejňovat pouze formou ingame textů, ze kterých si budete zjišťovat potřebné věci. Další novinkou jsou skilly (zatím nejsou zveřejněné, ladíme je) a registrace přímo k frakcím.
Konec hry je v sobotu, kdo odjede dříve než v neděli beze stop alkoholu v krvi, má na další ročníky ban, z důvodů nepodstoupení dekontaminace a tudíž hrozící mutace.

Zonální ticho, jak tomu říkali ostřílení stalkeři nabývalo skryté zlověstnosti. Prodíral se mladým porostem beze strachu, že narazí na mutanta, nebo divoké zvíře. Svoji výstroj zanechal už před několika kilometry v malém úkrytu, ale nepočítal s tím, že by něco z toho zůstalo použitelné. Jediné jeho vybavení byla teď mapa, buzola a hodinky. Podle odhadu zbývalo deset minut do bezpečí úkrytu. Deset minut. Devět minut. Osm minut. Odpočítával každý krok, každou vteřinu. Místo hodinek mohl použít tlukot, který se mu ozýval v hlavě.
Oheň do této chvíle bezstarostně plápolal. Najednou jakoby někdo přiložil mokré dřevo. Nebo ještě lépe, nehořlavé dřevo. Plameny se začaly prokousávat každým milimetrem s urputností bojovníka, avšak s nesmírnou, až zbytečnou námahou. Korintský oheň. Jakoby se každý strávený kousek dřeva znovu obnovoval a plameny se pomalu zpomalovaly. Kolem ohně vyspávaly čtyři postavy svou kocovinu. Ve vlasech jednoho z nich začínaly probleskovat plamínky.
Nebe se zatáhlo neurčitou barvou. Poprvé se neslyšně zablesklo. Záblesk proťal celé nebe, ale marně byste čekali na hrom. Druhý blesk už se téměř ztrácel v inkoustové tmě. Pak třetí a čtvrtý. Bouře bez jediného zvuku, jakoby inkoustová tma všechno pohltila.
Byl na pokraji svých sil. Neviděl už na krok, když začala bouře. Podle odhadu mu zbývalo slabých sto metrů do krytu a pět minut. Kompas už byl nepoužitelný, protože ručička si tančila své šílené pogo v olejové lázni. Pět minut na sto metrů je za normálních okolností spousta času, ale v tomhle stačí uhnout malý kousek a minete bunkr o pár metrů. Někde v nedozírné dálce před sebou zahlédl světlo. Plynová lampa majáku bunkru. Upravil směr a sebral poslední zbytek sil. Vzdálenost si neodvažoval odhadnout. Bylo to nekonečných třicet metrů. Dopadl celou vahou těla na ocelová vrata a zabušil na přivařené klepadlo, určené pro tyto účely. V tuto chvíli již žádné elektrické přístroje nefungovaly. Ocelová vrata se otevřela a nějaké ruce ho vtáhly dovnitř. V tu chvíli bouře přestala.
Oheň ještě hořel, ale jakoby ve zpomaleném filmu. Jedna z ležících postav se probudila. Stalker se posadil, koukal na oheň a chvíli nechápal co se děje. Neviděl vůbec nic.
Uprostřed Zóny začínalo nabývat na intenzitě vycházející světlo. Vrata bunkru se zabuchují vteřinu před oslňujícím výbuchem, který zaplavuje celou Zónu a radioaktivita okamžitě stravuje vše živé. Vteřinu před smrtí si mladý stalker u ohně vzpomene na vyprávění starých psů o Blowoutu.Každého asi napadá, co Svět po Pádu. Zatím nic. Respektive nápady jsou, ale termíny ne. Tak uvidíme, jestli letos ještě něco podniknu. Kdybyste chtěli pomoct, můžete se sami ozvat a pomoct mi s hledáním místa ideálně v Praze nebo aspoň hodně blízko u ní, kde by se dala pořádat PA akce asi nevíce podobná běžnému hudebnímu fesťáku (akorát bez aparatur a s dost malým počtem účastníků). Chtěl bych pro jednou udělat PA akci bez larpu. Prostě jen kalení pod širákem, turnaj Juggerů, PA kapely, grilovačka apod...
.

neděle 2. května 2010

Výbava na Krutou hru

Nových zájemců o hraní Kruté hry je hodně, ale velká část z nich nechodí hrát s argumentem, že nemá dostatečnou výbavu. Těm, kteří si nechtějí výbavu půjčovat (opravdu není problém si výbavu půjčit na místě, jsme v tomhle velmi přístupní), by třeba mohl pomoct následující návod.

Takže jak se vybavit na Krutou hru? Záleží především na tom, jak moc vám vadí, že se do vás mlátí. Pokud jste zvyklí, stačí vám poměrně jednoduchý základ založený na přilbě a chráničích kloubů. Pokud se ovšem bojíte modřin a nechcete mít ani jednu, je potřeba se pořádně obrnit. Máte-li přebytečných tak patnáct tisíc korun, můžete si veškerou práci ušetřit koupí téhle výzbroje :-)
Pokud vám přijde hloupé utrácet podobným způsobem, můžete si podobnou výbavičku vyrobit sami (navíc, podomácku dělaná výstroj má ten správný PA feeling).

Před čím se vlastně v Kruté hře chráníte? Obecně jde říct, že před údery tupými předměty, případně před odřeninami při pádu na zem. Můžete použít části své výbavy na železné bitvy nebo larpy, ale vykašlete se na ochranu určenou proti řezům a bodům - speciálně pak kroužkové zbroje pak nechte rovnou doma. V ničem vám nepomůžou. Taky není nutné se chránit plechem. Mnohem lehčí plast a jiné podobné materiály bohatě postačí. Ideální je kombinace měkčených vrstev (vrstvená látka, molitan, pěnové plasty - karimatka) v kombinaci s tvrdými částmi - plast, guma, tvrdá kůže.

Pro inspiraci a materiál je dobré se poohlížet po výbavě určené ke sportování (hokej, americký fotbal apod.), motorismu (motorkářské a motokrosové věci), vojenské výbavě nebo jak už bylo zmíněno, lze použít i různé historické zbroje (vhodné jsou především prošívky).

Rozeberme si teď jednotlivé části těla od shora dolů.


Hlava:
Není asi nutné připomínat, že hlava je jedna z nejdůležitějších a nejcitlivějších částí těla a proto je nutné si jí chránit hodně dobře. V Kruté hře je to navíc hlavní zásahová plocha a většina útoků bude bez okolků směřovaná právě na ní. Přilba je jedna z mála věcí, které si pravděpodobně nevyrobíte sami, ale budete si přinejmenším základ kupovat. Ideální jsou přilby, které kryjí celý vršek hlavy (včetně temena a týlu) a zároveň počítají i s ochranou brady. Všechny ostatní přilby budete muset složitě modifikovat nebo s něčím kombinovat. U přileb, kde už není součástí nějaké hledí, je potřeba pořešit i ochranu obličeje. Zapomeňte na plexisklo! Bude se vám mlžit a také budete mít zatraceně málo vzduchu, až budete běhat sem a tam po hřišti.
Dobré je nepodceňovat i nějaké polstrování. Prvních pár ran vás přesvědčí, že je potřeba i nějak řešit otřesy hlavy a hlavně aby vám tvrdé části přilby nepřiléhaly těsně k hlavě - v takovém případě se rány přenáší rovnou na hlavu!

Levně přilby pořídíte především na Aukru, případně na blešácích (např. víkendové blešáky na Kolbenově, tam jsem většinu přileb sehnal zhruba za stovku).

Přilby s už vyřešeným hledím seženete především z oblasti sportu - hokejové a floorbalové přilby (brankářské) nebo přilby na americký fotbal jsou připravené přesně na to, co budete dělat, ale shání se pekelně blbě a jsou drahé! Vhodné jsou také různé přilby a masky na bojové sporty.
Nicméně hledí není zas tak těžké vyrobit, a proto se dají upravit i různé jiné přilby. Velmi populární jsou právě motorkářské a motokrosové přilby. Stačí sundat plexisklo a nahradit ho mřížkou. Ta se dá vytvořit různými způsoby: zkřížené železné tyčky, vydrátování, pevný vývaz provazem, pletivo na ploty, rošt z grilu nebo si prostě koupit komplet hokejovou mřížku za 250,- :-)
Při tvorbě hledí myslete na několik věcí:
* Mělo by vydržet přímý a silný úder. Pokud vám po první ráně vletí smršť třísek do obličeje, případě z hledí budou po pár ranách trčet dráty, které vám potrhají obličej, asi jste udělali něco špatně...
* V oblasti očí je dobré mít volno nebo větší oka ať máte lepší výhled. Orientace je v Kruté hře důležitá.
* Je dobré mít v pletivu tak velké mezery abyste se zvládli podrbat na nose nebo si otřít pot, který vám stéká do očí...
* Vše by mělo držet pevně na svém místě a nemělo by se to hýbat. Pokud máte nějaké díly sundavací je potřeba mít upevnění bytelné. Zároveň ale i rychle sundavací a nandavací, ať nezdržujte hru neustálými úpravami své přilby.

A ještě jedna věc: ochrana hlavy by měla být kompletní. Pokud bojujete bez chráněné hlavy nebo obličeje, nejen že ohrožujete sami sebe, ale i kazíte hru ostatním, protože musí dávat pozor, kam vás bijí!Krk:
Je vyloženě šokující, jak někteří hráči podceňují ochranu krku. Přitom rána do ohryzku může být dost nebezpečná! Berte na vědomí, že při otáčení hlavy vám ani přilba s krytou bradou krk nijak nechrání. Časté údery do hlavy jsou také dost velkou zátěží na krční svaly.
Je proto vhodné mít na krku nějaký tužší díl, který vám chrání aspoň ohryzek, ale dobré je mít kompletní límec, který vám krk celkově zpevňuje a brání například příliš velkému záklonu hlavy (podobné ochrany jsou součástí páteřáků a bund na motorky). Zde můžu jen doporučit zkoušet a testovat.

Pokud chcete být důslední, není špatné posilovat krční svaly. Zde si dovolím citovat znalce Gruma:
Krk zezadu jsou vršky trapéz, takže ve stoje, něco do rukou svěšených podél těla a tahat ramena nahoru (jako když krčíš, že nevíš:)), dobrý je u toho nemít svěšenou hlavu, naopak při pohybu ramen nahoru ji lehce zaklánět - kde to tahá, poznáš.
Doporučuju obouruční činku, protože si pak tyčí přejíždíš přesně přes šulina, takže dva v jednom.
Zepředu krku se to dělá blbě, ale naštěstí není nutný to zas extra cvičit - vleže přitahuješ bradu k hrudníku (kupodivu), silově to ale znamená dát si přes čelo pásek se závažím.Ramena:
Ramena není úplně nutné si chránit, ale ochrana potěší, protože většina ran, které vás zasáhnou jinam než do hlavy, je právě do ramen. U většiny zbrojí jsou ramena součástí ochrany těla. Řešit je nějak sólo je poměrně zbytečné, pokud takovou zbroj máte. Při vytváření ramen je opět nutné zkoušet, zkoušet a zkoušet. Ramena musí být totiž hodně pohyblivá, a pokud jejich ochranu vymyslíte špatně, zjistíte, že nemůžete hýbat rukama.


Trup:
Chránit si trup opět není úplně nutné, ale při pádech na zem a všeobecném postrkování ochranu opravdu oceníte. Speciálně pak ochranu trupu ocení Quickové, kteří jsou snadným cílem.

Variant jak se chránit je spousta. Buď můžete zvolit už nějakou hotovou možnost, nebo kombinovat materiály a díly a vytvořit něco vlastního. Za defakto hotové se dají považovat například různé kožené bundy z tuhé kůže (křiváky, motorkářské bundy - některé v sobě mají i chrániče loktů a ramen), prošívky, hokejové a jiné sportovní zbroje. Dobrý základ jsou také různé vojenské neprůstřelné vesty, ale je to trochu zbytečná investice, pokud byste si je chtěli pořizovat jen kvůli Kruté hře.Dobré základy, které ale bude nutné nějak upravit, jsou pak různé ramenní chrániče, páteřáky, případně můžete rozkuchat svůj batoh apod. Můžete také prostě našívat různé díly na bundy, vaťáky, mikiny a jiné oděvy. Ať už zvolíte jakoukoliv variantu, je třeba myslet na pohyblivost rukou. Tedy dost volnosti v oblasti podpaží a ramen. Vesty bez rukávů jsou ideální. Dobrými materiály pro tvoření takových vest mohou být různé koberce, guma (podlážky z aut, duše, na tvrdší kusy pak kusy pneumatik), různé rohože, tuhá kůže, plastové díly (poklice od aut, rozebrané krabice a přepravky...) a určitě spousta dalších materiálů, které dokáže kreativní člověk využít.


Paže, lokty a předloktí:
Pokud budete chtít hýbat rukama, asi jakoukoliv speciální ochranu paží vzdáte. Alespoň mé pokusy v této oblasti nedopadly dobře. Zbroje s rukávy mají prostě výhodu. Ve skutečnosti více ran ale dostanete do předloktí, loktů a ramen. Lokty si velmi snadno uchráníte připínacími chrániči na sportování (inline brusle, skate apod..), které se dají sehnat takřka kdekoliv a stojí něco kolem 60 korun (oba dohromady)

Co se dost vyplatí jsou chrániče předloktí. Při hře se totiž dost lidí chrání rukama a tak do nich dostává dost ran. Můžete použít různé nátepníky nebo improvizovat s podobnými materiály jako u zbroje na trup. Dejte si pozor na pohyblivost loktů a zápěstí. Dobrým zapínám je suchý zip na gumě. Pro větší pohodlnost a rychlost při oblékání můžete spojit chrániče předloktí s chrániči loktů. S pohyblivostí by to nemělo dělat žádné dramatické změny. Na ochranu předloktí lze použít i chrániče určené původně na ochranu holení. Buď vám padnou tak jak jsou nebo stačí drobné úpravy.

Rukavice:
Rukavice jsou jednou z nejdůležitějších částí výbavy. Chrání vám jednak křehké klouby prstů, druhak vás chrání před odřením při pádech na zem nebo zvedání sebe nebo předmětů ze země. Pokud si chcete koupit hotové rukavice, zaměřte se na motorkářské nebo motokrosové. Obvykle poskytují dost pohyblivosti zároveň s ochranou kloubů. Nejlevnější vyjdou zhruba na 200-400Kč, ale ty skutečně kvalitní vyjdou spíše přes tisícovku. Opět doporučuji Aukro. Dobré, ale s menší ochranou kloubů, jsou brankářské rukavice. Použít samozřejmě můžete i černé svářečské rukavice ze silné kůže, ale ty už nejsou tak obratné. Použitelné jsou i některé lyžařské rukavice, ale u těch si dejte pozor, jestli více než před údery nechrání jen před zimou. Naducaný vatelín zašitý v šusťáku vás neuchrání vůbec. Někdo mi ukazoval hokejové rukavice, ale myslím, že nebyly moc obratné.
Nejlevněji asi vyjde koupit si nějaké laciné rukavice a pošít či polepit je gumou nebo dalšími vrstvami látky. Dejte si pozor, aby po takovém zákroku šla rukavice zatnout v pěst.Nohy:
Při pokusech ochranu stehen asi opět narazíte na problém s pohyblivostí. A pak možná zjistíte, že je to i zbytečné. Pokud i tak máte zájem si tyto partie chránit, doporučuji to řešit delšími suknicemi zbrojí, které vám chrání trup.
Co se vám ale vyplatí je ochrana zadku, na který si budete sedat a padat během hry opravdu často.

Naprostou nutností jsou pak chrániče kolen. Prodávají se různé a tady asi nemá smysl vyrábět si vlastní. Ty nejtriviálnější na sucháč vyjdou opět něco pod kilo a seženete je všude. Ne všechny ale drží tak dobře. Pokud jste zvažovali ochranu holení (která je vám vesměs na nic) tak se hodně vyplatí mít ji spojenou právě s ochranou kolen. Takhle jsou zařízené například hokejové chrániče. Má to tu výhodu, že chrániče vám z kolen nesjíždějí dolů.

A to je asi tak vše, co mimo zbraně potřebujete na Krutou hru. Zbraň vám někdo na místě půjčí :-). Popřípadě o zbraních bude nějaký další článek.


.