středa 3. června 2015

SpP 7: Povstání Sirotků


Starší říkají, že se to děje jednou za pár generací. Mrzáci povstanou!
A přesně to se teď děje! Od jihu se přivalila vlna násilí a zmaru. Může za ní hnutí říkající si "Sirotci". Horda mrzáků, kteří se spojili pod jeden prapor a ničí vše, co se jim staví do cesty. Kdokoliv v minulosti mrzáky pohrdal a upíral jim důstojný život, nyní musí tvrdě zaplatit! Společně se Sirotky pochodují na sever i kmeny, které předtím ještě nikdo nikdy neviděl. Proč? To nikdo neví.

Jediný, kdo byl schopný se jim postavit, byla Jednota. Organizovaná frakce ovládající rozsáhlá území v povodí Labe. V mnoha osadách nenáviděná, ale nyní zřejmě jediná, kdo má odvahu čelit krvelačné mase pomstychtivých krví zaslepených mrzáků. A to i daleko od hranic svého území, protože právě Jednota ze všech nejmíň potřebuje, aby podobné povstání vypuklo i na jejím území! Podaří se jí Sirotky zastavit? Je to ta správná strana nebo mají Sirotci v něčem pravdu?
A na kterou stranu se postavíte vy?

---------------------

Povstání Sirotků je součást programu postapo setkání Junktown a půjde především o stylovou bitku dvou znepřátelených frakci ze Světa po Pádu.
Půjde nám především o akci a násilí. Ve střetech bude možné používat pouze larpové měkčené zbraně - makety chladných zbraní (mačety, sekery, kyj, kopí…), střelných a vrhacích zbraní (luky, kuše, oštěpy, vrhací sekery) a v omezeném množství budou povolovány i palné zbraně (expanzní plynovky, grumovky a loktarovky). Nebude povolen airsoft a paintball.
Součástí akce je možnost být součástí stylového tábora a účastnit se dalších domluvených akcí a scén.

Průběh akce
Akce je stavěná tak, aby příliš nekolidovala s ostatním programem Junktownu, ale spíše ho doplňovala. To hlavní se bude odehrávat v sobotu dopoledne. Plán je následovný:
Čtvrtek, pátek - zabydlování se v táboře a seznamování, verbování vojáků
Sobota 10:00 formování armád, počítání vojáků, procvičení boje, kontrola zbraní (lze provést i předchozí dny)
Sobota 11:00 armády vyráží do terénu, probíhá průzkum a první střety, následují řízené potyčky podle scénářů (CTF, obrana kóty apod...)
Sobota 12:30 finální bitva před zraky diváků. Tím končí bitevní část. Dalším (domluveným) potyčkám se meze nekladou.
Sobota odpoledne - večer domluvené bitky, scénky a možnost zapojit se do lovu hlav (pouze pro domluvené jedince/skupinky - nehrozí, že vás do těchto kratochvíl někdo zatáhne bez vaší vůle).

Zasazení
Svět po Pádu je realita, kde lidi přežívají již řadu generací v zdegenerovaném světě. Ten poničila již dávno zapomenutá katastrofa. Jediným pomníkem těchto událostí jsou betonové trosky staveb a některé technologie, které se snaží lidi pochopit a dál užívat. Svět po Pádu je nehostinný. Vše je méně nebo více zamořené "špínou" - zamořením, které je schopné vás na místě zabít, když vkročíte do špatného údolí nebo třeba spálit a obrátit váš žaludek naruby, když se napijete zamořené vody. Může se vám také ukládat v těle a projevit se až za několik let nepříjemnými chorobami i deformacemi těla. Může takto postihnout vás nebo třeba vaše děti. Špína je hlavním důvodem, proč se lidstvo po Pádu nedokázalo znovu vzchopit a zůstalo v úpadku. Špína má na svědomí mnoho nemocných nebo zdeformovaných lidí, kteří už nikdy nebudou moc žít normální život. Takovým lidem se říká mrzáci.
V tomto nepřátelském světě se lidi snaží přežívat z chudé úrody svých políček a výnosů skromných stád dobytka (v případě těch šťastnějších a bohatších) nebo sběrem a lovem v zamořené divočině (v případě těch zoufalejších). Jiní se živí prostě násilím a vykořisťováním slabších. V takovém světě samozřejmě není moc prostoru na péči o slabé a nemocné. To je hlavní důvod, proč mrzáci obvykle stojí na pokraji společnosti nebo jsou z ní vyháněni (v horších případech i rovnou zabíjeni).


Frakce
Tento díl Světa po Pádu bude o bojích mezi dvěma frakcemi. První z nich je hnutí Sirotků. Mrzáků, kteří se dokázali zformovat do velké armády a začali dobývat rozsáhlá území na jih od Prahy. Jejich cílem je podle všeho na tomto ovládaném území stvořit něco jako stát, kde budou mrzáci žít v klidu a důstojném postavení. To se samozřejmě neobešlo bez řady násilností spáchaných na osadách, které se v minulosti proti mrzákům nějak provinily. Nejedna lehla popelem a spousta uprchlíků utíká před Sirotky na sever.
Do tohoto konfliktu se přimíchala Jednota, která s ním nemá zdánlivě nic společného. Její území se totiž rozkládá relativně daleko na severu. Nicméně Jednota má hned více důvodů, proč se do těchto bojů zapojit. Hlavním z nich je nutnost udržet hnutí Sirotků daleko od svého území. Na něm totiž mrzáci mají velice špatné postavení, a když už mají možnost v Jednotě žít, tak jako otrocká pracovní síla. Kdyby se tito mrzáci připojili k Sirotkům, znamenalo by to pro Jednotu nemalé potíže. Dalším důvodem jsou také různé smlouvy o spojenectví, které se Jednota zavázala plnit (například nedávno uzavřené spojenectví s obyvateli Prahy).Junktown
Junktown je klasická obchodní stanice uprostřed ničeho. Profituje z toho, že stojí stranou všech konfliktů a zájmů - umožnuje vstup všem, kteří se chtějí bavit nebo obchodovat. Je jisté, že Jednota zde měla své agenty už dávno. A už je to nějakou dobu, co se Jednota začala v Junktownu projevovat otevřeně. Jednotka přidělená k Junktownu, zde začala prezentovat zájmy Jednoty, hlídat okolí Junktownu a dokonce se i částečně podílet na jeho chodu. Byla to oboustranně výhodná spolupráce.
V okamžiku, kdy se ovšem Jednota pustila do boje se Sirotky, stálo vedení Junktownu před rozhodnutím, jak si uchovat svojí neutralitu a nezapojovat se do probíhající války. Bylo potřeba buď ukončit spolupráci s Jednotou, nebo začít spolupracovat s oběma stranami. Vedení se rozhodlo pro druhou možnost.
Nyní už jsou skoro rok součástí Junktownu vojenské posádky jak Jednoty, tak Sirotků. Snaží se zde prezentovat své zájmy, zajišťovat zázemí svým armádám a verbovat nové vojáky. Zároveň se ale podílí na ochraně Junktownu před šmejdem z pustiny a na jeho území dodržují příměří. Díky tomu se někteří vojáci obou stran dost nepatřičně sblížili a jsou schopní v rámci svých povinností vůči Junktownu spolupracovat. Někteří vojáci v Junktownu tak zdomácněli, že zde provozují různé živnosti. I tak obě posádky čas od času vyráží ven, kde bojují se svým nepřítelem na život a na smrt. Občasné potyčky přímo v Junktownu se občas také odehrají. Obvykle mezi opilými vojáky, kteří mají problém s kázní.

Tábory a jejich posádka
Možnost přespávat přímo v areálu Junktownu jsou značně omezené. Bude to možné pouze v několika stylových táborech a po domluvě s organizátory Junktownu. Dva z nich prezentují tábořiště Jednoty a Sirotků. Jejich součástí mohou být i nebojující jedinci (počítá se se všemi, kdo vyplnili přihlášku na Povstání Sirotků). Jedinou podmínkou je udržení určité stylovosti tábora (poschovávat všechny moderní věci) a držet se vzhledu frakce - mít odpovídající kostým frakce. Spaní v táboru frakce není pro nikoho povinné.
Tábor Jednoty se nachází v domku nedaleko Junktovnu. Spí se tedy pod střechou - je dobré si vzít kromě věcí na spaní i něco měkkého pod sebe. Součástí jeho posádky jsou i motorizovaní Jezdci Jednoty. Soužití s nimi je poněkud náročnější, protože se díky svému postavení vymykají běžnému chování vojáků Jednoty.
Tábor Sirotků se nachází o něco blíže Juntownu v místě bývalého odpaliště raket. Spí se pod plachtami, je vhodné si vzít vlastní celtu nebo nepromokavou plachtu, případně stylové stany. Jeho posádku tvoří jak Sirotci, tak několik příslušníků spřátelených kmenů.

Pravidla bitevní části, boj, zbraně
Boj bude probíhat larpovými replikami zbraní. Všechny musí projít kontrolou organizátory. Na akci se nebudou vyskytovat projektilové zbraně ohrožující zrak (airsoft / paintball). Povolení zbraně jsou:
1) měkčené larpové repliky chladných zbraní (úderná plocha je vyrobená z měkkého materiálu - molitanu, karimatky, měkké gumy)
2) larpové repliky střelných a vrhacích chladných zbraní (luky, kuše, vrhací sekerky, oštěpy...) - maximální nátah takových zbraní je 15 kilo, všechny projektily nebo zbraně musí být opatřeny hlavicí, která neprojde očním důlkem
3) palné projektilové zbraně (metají molitanové náboje) podléhají přísnému schvalování
4) plynové (expanzní) zbraně - dělají pouze hluk

Boj musí být veden bezpečně. Bojující by se měli snažit rány dobržďovat. Přílišná brutalita může být důvodem k vyhození z bitvy.
Je zakázáno útočit na hlavu a rozkrok.
Je zakázáno útočit štítem.
Je zakázáno vytlačovat soupeře
do nebezpečných míst (např. příkop) naopak na takové okolnosti je nutné protivníka upozornit.
Chceme se pobavit, ne zmrzačit.

Zásah uznává zasažený. Jde buď o zásah zbraní, nebo projektilem. Zásah do končetin je třeba patřičně zahrát. Zasažený je ještě schopen pasivního boje (obrana, ústup) ale již nemá síly aktivně útočit (vytlačovat nepřítele, utíkat apod...). Používejte hlavu a zkuste si takovou situaci představit a věrně jí zahrát. Další zásah do končetiny nebo do těla bojovníka vyřadí - způsobí mu kolaps. Takový bojovník už se pouze válí po zemi, sténá a čeká na smrt nebo ošetření (může se rozhodnout rovnou zahrát smrt). Prosím lehejte si na bezpečná místa, nenechte se pošlapat.

Kvalitní zbroj umožňuje bojovníkovi ignorovat jeden zásah (nezávisle na tom, kam byl).

Zásah akustickou zbraní vyhodnocuje také zasažený podle logiky věci. Může zahrát libovolné zranění a v případě, že se dobře schová / "uhne" (padne na zem, schová se za roh) může i zahrát, že soupeř minul. V každém případě by ho měl soupeřův výstřel nějak omezit (zranit, zastavit, donutit k ústupu apod...). Akustickými zbraněmi je zakázáno střílet na bližší vzdálenost než dva metry (kvůli spalinám). Nestřílejte z bezprostřední blízkosti u svých spolubojovníků (např. vystřelit těsně vedle hlavy svého kolegy). Množství munice bude silně omezeno na jeden střet.

"Jeden střet" střet začíná předáním instrukcí a pravidel scénáře od velitele frakce. Končí intenzivním pískáním na píšťalku, kdy se všichni bojovníci shromáždí opět u svého velitele a připravují se na další střet. Do některých střetů se mnou bojovníci zapojovat několikrát - například vlivem mediků nebo "oživovacích" míst. Scénáře jsou nastavené tak, aby byla hra především akční. Nečekejte zdlouhavá pochodová cvičení.

Po (a také před) bitevní části je zakázáno napadat hráče mimo domluvené střety (je třeba si domluvit s konkrétními protivníky).
Je zakázáno fyzicky napadat nehráče (hráči budou označení páskou frakce).
Je zakázáno bojovat po setmění.
Je zakázáno nosit nabité palné zbraně do Junktownu (centrální městečko, hudební stage apod...).
Výjimky jsou možné za účasti organizátora.


Kostýmy a vzhled
Jak již bylo řečeno, součástí stylových táborů frakcí mohou být pouze vhodně oblečení jedinci (do samotné bitvy budou moct nastoupit i méně vhodně oblečení jedinci v roli najatých žoldáků). Spousta obrázků pro inspiraci je sdílena přímo ve facebookové události akce (https://www.facebook.com/events/1625194931047017/)
Vojáci Jednoty jsou součástí pravidelné armády. Vstoupili do ní dobrovolně buď kvůli svému přesvědčení nebo ve snaze nepracovat/pracovat méně. Ať už se ve volném čase chovají jakkoliv, v boji jsou nuceni poslouchat rozkazy velitelů a projevují znaky řádné armády. Základem výbavy je oblečení přírodní barvy, nejčastěji khaki, hnědé nebo zelené (ideální základ je vzor 85, naopak se prosím pokuste vyhnout moderním maskáčům). Většina vojáků nosí přilbu. Ti bohatší, schopnější nebo prostě lépe postavení se chrání i různě udělanými zbrojemi (obvykle jde o nějakou formu kyrysu a ochrany stehen a občas i rukou). Oblečení a části výstroje jsou často opatřeny znakem Jednoty nebo zdobeny červenou barvou.

Sirotci naopak nejsou součástí žádné pravidelné armády. Jejich výzbroj je zbastlená a posbíraná z mnoha míst, často ukradená nepřátelům. Ti majetnější svojí výstroj podřizují účelu - pořizují si různé zbroje a ochranné prvky. Mezi Sirotky je poměrně obvyklým jevem vystavování na obdiv různých znetvoření nebo naopak jejich skrývání pod různými rouškami nebo maskami či malováním. Sirotci působí trochu jako masa nájezdníků. Organizace je na první pohled dost chaotická. Součástí tlup Sirotků jsou i skupiny kmenových bojovníků, kteří se k Sirotkům přidali. Barva Sirotků je modrá.FAQ
> Takže mi účast na Povstání Sirotků nebrání v užívání si programu Junktownu?
Ne. Hlavní bitka bude probíhat v sobotu dopoledne, kdy se bude Festival pomalu probouzet.

> Má cenu dělat si kostým a zbraně jen kvůli pár hodinám rubačky?
Ale ano. Kostýmy frakcí vám umožňují žít v atmosférických táborech. Štěkat na sebe v rolích nepřátel po celou dobu festivalu. Být součástí něčeho. A je také dost možné, že akce bude mít i pokračování příští rok.

> Musím být součástí tábora frakce?
Tábor frakce berte jako výhodu (tedy ne povinnost) - možnost být na akci stylově s více lidmi se společným ohništěm. Mít své ležení v méně navštěvované zóně a pod částečným dohledem dalších hráčů. Také seznámit se blíže s cizími lidmi nebo prostě pobýt se svými přáteli ve stejné armádě. Tábory jsou otevřené i nebojujícím členům frakcí.

> Takže můžu spát jinde a účastnit se bitky až bude?
Ano. Jen si musíš víc pohlídat, abys jí dopoledne nezmeškal.

> Může se mi stát, že mě v rámci boje mezi frakcemi někdo třeba poseká na koncertě nebo cestou na záchod?
Ne. Všechny střety budou v předem určený čas. Pro zájemce zinscenujeme i střety mimo sobotní dopolední bitvu.

> Bitva. To znamená, že se zde odehraje jeden velký střet?
Ne. Půjde o řadu na sebe navazujících střetů s různými cíli. Všechny střety by dohromady měly zabrat maximálně sobotní dopoledne.

> Bude mě to něco stát?
Ne. Musíš si pouze aspoň trochu přizpůsobit kostým. Účast je v rámci vstupného na festival.

> Jaké zbraně jsou tedy povolené?
Běžné larpové měkčené zbraně v postapo duchu. Střelné zbraně (luky, kuše) s nátahem do 15ti kilo a bezpečnými šípy. Po domluvě i různé palné zbraně.
Je možné (a žádané) si dovalit i různé zbroje a štíty.
Kritériem pro schválení bude bezpečnost a stylovost.

> Co když nemám kostým nebo zbraň?
V prvé řadě se nestyď a dej o sobě vědět. Z jiných larpů máme poměrně slušný kostýmový a zbraňový základ. Jsme schopní něco i zapůjčit.
Rádi také poradíme a jsou mezi námi i tací, kteří si děláním larpových kostýmů a zbraní přivydělávají.

> Musím pro účast znát Svět po Pádu?
Ne. Stačí znát bojující frakce, a proč se nemají rádi. Vše najdeš přímo na tomto webu. Pokud bys ale chtěl vědět víc, nikdo ti v tom nebude bránit.

> Kde se mám přihlásit?
Tady: http://goo.gl/forms/GjnRqfN8vC.

Žádné komentáře:

Okomentovat