úterý 23. února 2010

Uctívané symboly a kulty

Ve Světě po Pádu je víra v nadpřirozeno běžnou součástí života a lidé se každodenně obracejí na nějaké nadpřirozené síly s prosbami o pomoc, radu nebo ochranu, aby se nemuseli spoléhat jen na své vlastní síly. Je ale pravda, že se najde i mnoho těch, kteří by se k tomu nepřiznali nebo o této víře jen neradi mluví.
PředPádová náboženství (Křesťanstvní, Islám, Budhismus apod.) samozřejmě Pád přežila. Ztratila ovšem svojí globální působnost. Jsou nyní spíše lokální záležitostí a vyskytují se mnoha pestrých mutacích. Je také mnoho těch, kteří jakoukoliv víru vzdali. V syrovém a tvrdém světě vítězí pragmatismus nad motlidbami.
Změněné podmínky života po Pádu se ale staly úrodnou půdou pro vznik i mnoha šamanistických kultů. V mnoha osadách nebo komunitách žije někdo, kdo v sobě spojuje přírodního léčitele, znalce tradic a prostředníka mezi světem lidí a světem nadpřirozena. Velké úctě se také těší Hledači, kterým se přisuzuje nadpřirozená moc.
Z lidové tvořivosti a kolektivní paměti povstaly nové kulty a tradice. Objevilo se uctívání duchů míst a věcí každodenní potřeby. Na teologické úvahy o nějakém všemocném Stvořiteli nebo Spasiteli většinou lidé nemají čas a prostředky. Naopak krátká oběť třeba před překročením řeky je stejně běžným rituálem jako podání pravé ruky nebo líbání se pod rozkvetlým stromem.

Níže uvedená jména aspektů a jejich personifikací jsou ta, na která jsou zvyklí v Metroplexu a některých částech Prahy. Lidé z daleka budou používat třeba i úplně jiná jména, ale vnímání aspektů se příliš lišit nebude. (To znamená, že jména a pozadí aspektů si můžete klidně vymyslet i svá ;-). Popřípadě i celé nové aspekty.)

Ferona
Je především múzou kovářů, nožířů, zbrojířů a všech, kteří pracují s kovy. Je často i jejich jedinou ženou, vysněným ideálem partnerky, protože svojí práci věnují více času než obyčejní lidé. Uctívají jí při tvorbě nových výrobků a pro ochranu svých výhní. Její přímluva dává větší trvanlivost kovovým výrobkům, proto jí občas obětují i lidé, kteří chtějí, aby nějaký jejich majetek déle vydržel.
Amuletem spojeným s Feronou je kovářské kladivo.


Smrt, Morana
Zosobnění smrti. Obětuje jí každý, kdo se jí chce vyhnout. Případně pro lepší způsob smrti nebo pro přímluvu za mrtvé, jejichž duše by mohli uchvátit démoni. Na jaře se tradičně vynáší jednoduchá figurína Morany pryč ze sídla (např. v Kongresu ji hází z Vyšehradu do Vltavy). Jinde je odháněna úklidem, vypráním oblečení a osobní očistou.
V Praze je Morana nechvalně proslulá kvůli kultu, který Prahu sužoval přímo z jejího středu – Hájů Morany – oblasti blízko dnešního území Samaritánů. Přestože byl kult již před generacemi rozprášen, lze dodnes v těchto místech potkat jeho pozůstatky. Podobným místem je dodnes Háj duchů.


Naftan
Patron ohně. Modlí se k němu, aby jim oheň nikdy neuhasl, pro ochranu před požáry, ale také při činnostech, které s ohněm souvisí - například při přípravě jídla. Je také pomocníkem těch, kteří se zabývají přebíjením nábojů nebo výrobě střelného prachu. Jeho doménou jsou ale především spalovací motory.
Benzina, Aral, Agip a mnoho dalších, to jsou jména kultů, které Naftana uctívaly, ale neshodly se ve svém vyznání. Před Pádem prý spolu vedly krvavé války, ale Pád veškeré spory smazal.
Naftan se uctívá se hořícím plamenem nebo kouřem a nebývá moc zobrazován.


Veolia, tak jí říkají v Praze a okolí, na západě je známá jako Akvila
Je dobrý duch vody a cestování po vodě. Modlí se k ní každý, kdo se chystá na cestu přes řeky nebo dokonce po nich. Je jí obětováno hodně v osadách, které jsou položeny v blízkosti vod. Jsou jí zasvěcovány čisté prameny a je často žádána o zachování jejich čistoty. Lidé se k ní obracejí i s prosbami, aby deště nepřinášely Špínu. Podle všeho se jí ale tento věčný boj s Černobylem nedaří vyhrát.
Lidé si Veoliu představují jako neobyčejně krásnou a čistou ženu oděnou pouze kapkami vody nebo mlhou. Pro někoho je tudíž i symbolem krásy, přestože krása není ve Světě po Pádu příliš ceněná vlastnost.


Potkan, Rattus
Kult uctívání potkana jako symbolu přežití, obratnosti a prohnanosti založil kdysi dávno muž zvaný Rattus. Tak moc se snažil přiblížit způsobem života svému idolu – potkanovi, že dnes není jisté, zda jde o uctívání zvířete nebo výjimečně schopného člověka. Potkan/Rattus je vzorem Hledačů a sběračů. Ale díky své vypočítavosti nutné k přežití v tvrdém světě také různých obchodníků, lupičů, spekulantů, zlodějíčků a podvodníků. Obětuje mu každý, kdo chce přežít v Pustině nebo nepřijít k úhoně při prolézání zón.
Někdy je Rattus zobrazován jak potkan s Hledačským znamením na čele.


Natura, ale taky jednoduše Matka
Je zosobněním přírody jako zdroje obživy. Podle některých je symbolem toho, co lidstvo odvrhlo, a proto přišel Pád. Uctívá se především šetrným hospodařením s přírodními zdroji a úctou k přírodě/zemi. Jako štědrá a přívětivá patronka je symbolem hojnosti, kterou je nutné si zasloužit. Zemědělci jí obvykle obětují díl úrody, ale každý slušný člověk jí třeba před jídlem poděkuje za dary, které od ní získal.
Pro ženy je také symbolem plodnosti. Obracejí se k Natuře často s prosbou o zdravé potomky, což ve světě plném Špíny není úplně běžné.


Medik
To jméno křičí snad všichni nemocní a ranění a především ti, kterým již nezbývá moc naděje. Čekají, že přijde někdo, kdo je zbaví utrpení. A občas prý skutečně přijde. Ne obyčejný léčitel nebo ranhojič, ale Medik. Existuje spousta příběhů o neznámém muži, který se objevil v tu správnou chvíli a vyléčil zdánlivě nevyléčitelnou obtíž - zásahy Špínou, vnitřní poranění, zástavy srdce... Tyto příběhy a fakt, že povolání léčitele je velice respektované, vytváří symbol, který ctí všichni, kdo si přejí pevné zdraví nebo vyléčení z nemoci.


Buldok
Je patron bojů a válek. Modlí se k němu bojovníci, zápasníci, vojáci i stratégové. Uchlácholit se ho snaží ale také ti, kteří se chtějí válce vyhnout. Je impulzivní, nevypočitatelný a ne zrovna přívětivý. Uctívá se prolitím krve.
U něho jediného jsou známy jakési podrobnosti o jeho původu. Říká se, že před několika generacemi žil vojevůdce Cyryl Hengl, přezdívaný Buldok. Ten prý při svém tažení prošel celou zemí a dobyl všechna sídla, která se mu odvážila postavit. Porazil i tehdejší Pražské pány, získal tak věčnou slávu a potom snad opustil zemi.
Jiná legenda vypráví, že Buldokova družina byla jádrem budoucích Ohnivých Jezdců. Podle téhle verze Buldok dodnes sedí na trůnu z mrtvol, vraků aut a nábojnic na konci Šedé cesty. Tam čeká, až přijde vhodný čas vpadnout znovu do země a přinést velkou válku.
Mezi Lovci je zvláštním zvykem místo Buldoka uctívat některého z minulých vůdců gangu.
Je často zobrazován jako svalnatý muž s kulometem a svým vůdcovským symbolem - baseballovou pálkou s hřeby.


Elektron
Říká se, že je to pán techů a před Pádem lidstvu věnoval elektřinu a všechny stroje a techy s duší, které měly lidem pomáhat. Říká se, že svými výtvory zaplavil celý svět, ale lidstvo to nedokázalo patřičně ocenit. Proto rozhněvaný Elektron lidstvo potrestal a přišel Pád: Eletron lidem odebral elektřinu a techům duši. Říká se, že nyní Elektron spí uchlácholen svojí pomstou a nijak se neprojevuje.
Většina lidí si myslí, že je to tak dobře, a že by se Elektron neměl budit. Dokonce ho považují hned za druhé největší zlo po Černobylovi.
Najdou se však i tací, kteří Elektrona uctívají, aby jim prozradil tajemství ovládnutí elektřiny a techů. Ti opatrnější se obracejí na poněkud bezpečnějšího spojence - Sonyho. Sony byl Eletronův otrok, který pro něj stavěl techy a jeho značku je možné dodnes najít na mnoha výrobcích. Ten je lidem bližší, a tudíž snad není tolik důvodů k obavám.
Mnoho lidí si Elektrona představuje jako obří bytost tvořenou techy a kabely. Uctívá se například spotřebováním elektřiny. Lidové a taky trochu hanlivé přízvisko pro Elektrona (nebo i Sonyho, popřípadě i pro jeho přívržence) je Dráťák. Tak mu většinou říkají ti, kteří techům nerozumí.


Nimrod
Není moc známý a rozšířený. Symbolizuje lov a divokou zvěř. Uctívají ho lovci a stopaři v touze uspět v následujícím lovu nebo při hledání tajné zvířecí stezky či tajného místa, které zvěř vyhledává (například vodní pramen nebo místa, kde není Špína).
Obětují se mu různé zvířecí trofeje nebo zbraně.


Obi
Tento usměvavý chlapík je patronem řemeslníků a těch, kteří něco staví a budují. Zajišťuje výdrž výrobků, nářadí a staveb. Dává svým uctívačům dobré nápady a radí jim jak dělat věci šikovně a správně. Pro většinu lidí je daleko přijatelnějším patronem než třeba Elektron a Sony. Proto se po Pádu těší tak velké popularity.
Amuletem Obiho je pás s nářadím či nějak symbolizovaný kus nářadí. Oblíbenou obětí jsou různé spojovací materiály a díly.


Bingo nebo také Fortuna
Symbol štěstí obecně. Uctívá se často přímo hazardem, nesmyslným riskováním. Říká se, že kdo chce být v přízni u Fortuny, nesmí se bát. Nejvyšším rituálem Binga je hra o život, zejména pak v podobě nazývané „ruská ruleta“. Jen málokdo si takový rituál může dovolit, protože je k němu potřeba střelná zbraň a náboj. Avšak ten, kdo jím projde, si může být jistý, že se mu dlouho bude dařit.


Viky
Je zosobněním moudrosti a vědomostí, včetně těch předPádových. Ctí ji hlavně Písmáci, různí učitelé, ale také ti, kteří by si přáli najít nějaké písemnosti z dob před Pádem. Jejím obecným amuletem je písmo, případně nějaký hlavolam (například dílek puzzle).


Černobyl
Je zlou a škodolibou bytostí. Má na svědomí vše zlé a především Špínu. Obracet se na něj s konkrétní prosbou je velmi riskantní. Obvykle tak činí ti, kteří chtějí někoho proklít nebo mu přivolat smůlu. Mnozí se snaží Černobyla spíše chlácholit a uklidňovat, aby si nezasedl právě na ně nebo třeba jejich osadu.
Říká se, že Mrzáci jsou Černobylovy děti. Černobylovou oblíbenou doménou je korupce a znesvěcování dobrých věcí. Veolii kazí Špínou její čisté deště, Natuře dost často podsouvá nemocné a postižené děti. Předmětem sporu je, zda má či nemá nějaký společný původ s Elektronem či dokonce Naftanem.
Lidé si Černobyla někdy představují jako odpudivého tvora tvořeného kostmi, shnilým masem a umírajícími zvířaty. Nosí korunu z ostnatého drátu a je ověnčen řetězy a provazci vnitřností napuchlých Špínou.
Symbolem Černobyla jsou pak často saze a nepřírodní materiály - například plast.


Další články:
Mystika

Zamoření - Špína a Hledači

Křižáci

Na článku se téměř rovnou mírou podíleli Nerion, Petrius a Zappo.

Žádné komentáře:

Okomentovat