sobota 29. srpna 2009

Slovní zásoba po Pádu

Jazyk se po Pádu hodně změnil. Férové by bylo asi říct, že degeneroval. Mnoho slov ztratilo svůj význam a postupem času vymizelo úplně. Jiná buď pozměnila svůj význam nebo byla zapomenuta úplně.Téměř úplně vymizela „zbytečná“ slova, odborné výrazy a také označení věcí, které přestaly mít po Pádu význam. Jazyk jako takový je velmi stručný, věcný a výstižný. Věci, které lidi nedokážou pojmenovat, často pojmenovávají opisem podle vzhledu, nebo domnělé funkce, či třeba původu („svítící tech“).

Následuje malý výčet nejpoužívanějších "divných" výrazů. Sloužit může i jako inspirace při vymýšlení jiných takových.

Špína
Ve světě po Pádu, se už věci nedělí na špinavé a čisté. Špinavé nebo zašlé je vše, proto už nikomu nepřijde užitečné na tento fakt nějak poukazovat. Místo toho se začalo slovo „špína“ používat v souvislosti se zamořením. Špína je přesně to, kvůli čemu umírají spousty lidí. Většina lidí si myslí, že se jedná o jedovatý prach, který pálí (ve smyslu spaluje – stejně jako sluneční světlo, akorát mnohem víc) proto také většina lidí věří, že očistit půdu od špíny může voda. Na druhou stranu každý moc dobře ví, že díky tomu je většina vodních toků hodně nepříjemně špinavá. Že jsou špinavé se říká o věcech, které jsou zasažené radiací nebo samy vyzařují. Lidi, zvířata, místa. Nemusí jít nutně o radiaci - kdo ví co všechno Pád uvolnil do světa. Říct někomu, že je špína je ve většině míst považováno za velmi tvrdou urážku. Často se kleje „Do špíny!“

Mrzáci, Špinavci, Znetvořenci
Jedná se o poněkud hanlivé označení lidí zasažených Špínou. Zdravotní potíže mohou takového člověka provázet již od narození nebo od doby, kdy byl vystaven silné dávce Špíny.

Zdraví, Čistí, Hezouni
Takto nazývají Mrzáci zdravé a Špínou nijak nedeformované lidi.

Techy neboli technologie.
Jedná se o všechny složitější mechanismy (od dieselového motoru až po elektroniku), které už ve většině případů lidé nebyli schopní bez pásové výroby produkovat. Takové technologie pak obvykle pocházejí z dob před Pádem a říká se jim „staré“. Techy a lidé, kteří jim rozumí jsou cenění a vyhledávaní, protože obvykle znamenají zvýšení luxusu. Na druhou stranu naprostá většina techů potřebuje nějaký pohon.

Bouchačky, pušky, pistole
Většina lidí po Pádu nerozlišuje palné zbraně a má pro ně jeden souhrnný název, který se může regionálně lišit.

Sběr, Sběrači, Hledači
Sběr je označení pro veškerou starou veteš z dob před Pádem, která se dá nalézt v troskách a náležitě zpeněžit. Dobrodruzi, kteří se živí tímto způsobem si říkají sběrači. Jedná se o poměrně nebezpečné povolání, otevřené pouze zasvěcencům, kteří mezi sebou mají i jakousi etiku a vlastní jazyk. Sběrače zpravidla poznáte podle značky na čele. Většina těchto lidí, disponuje zkušenostmi, instinktem nebo snad i nadpřirozenou mocí, která jim umožňuje všas poznat špínu a vhnout se jí. Proto jsou Hledači mezi běžným lidem i poněkud zvyhodňováni a považováni za nedotknutelné (ale není to pravidlem).

Pustina
Vlastně vše mimo osad a polí. Prostě místa, kde nikdo nežije ani se nevyskytuje. Místa, která jsou nebezpečná.

Spálená země
Jiné označení pro špinavou zemi. Místa, kam když vkročíte, tak vám špína sežehne tvář. Některá taková místa se dají poznat na první pohled, některá poznají z bezpečné vzdálenosti pouze Hledači.

Zóny
Označení rozšířené především mezi Sběrači a Hledači. Jedná se o místa, kde se dá něco nalézt nebo jsou jinak zajímavá. Obvykle trosky z dob před Pádem.

Hlasové
Různí potulní kejklíři, hráči, vypravěči a baviči. Kromě své tvorby jsou vítaní také jako zdroj novinek ze světa, protože hodně cestují a tak mají přehled o dění ve světě.

Písmáci
Ne každý se v tomhle světě naučí chápat předpádové litery a číst v nich nějaký smysl. Vlastně takových lidí je docela málo a poměrně často s tímto uměním živí. Takovým živnostníkům se pak říká Písmáci. Podobně jako Hledače zpravidla poznáte podle značky na čele, Písmáky poznáte podle písmen nebo kusů textů na oblečení.

Časopis (spíše pro ukázku)
Jedná se o kalendář. Takto se označuje spíše regionálně. Ve většině míst toto slovo nemá význam žádný.

Tento příspěvek byl publikován dne 1. 3. 2008

Žádné komentáře:

Okomentovat