sobota 29. srpna 2009

Jednota


Území Jednoty se rozkládá v Polabí. Není to náhoda. I přes velké množství naplavených škodlivin je to jedno z nejúrodnějších území v oblasti bývalých Čech. Traduje se, že Jednota vznikla krátce po Pádu a trvá dodnes. Spojující myšlenka všech osad Jednoty je o tom, že každý „občan“ se musí svojí činností podílet na chodu komunity. Zkrátka pracují všichni a pracují ve prospěch všech, nikoliv ve prospěch sebe. Lidi, kteří se nepodílejí nebo nemohou podílet na chodu Jednoty jsou vnímáni dosti negativně, defakto nemají žádná práva a jsou považováni za nejhorší možnou spodinu. Obvykle jsou tolerováni pouze v případě, že za svého produktivního života se podíleli hodně. Mají jakýsi nárok na penzi i když mnohými je jim takové jednání hodně vyčítáno. Velká část občanů, která se dožije neproduktivního věku radši opustí komunitu nebo ukončí svůj život, než aby žili v takové hanbě. Tyto a další okolnosti vrhají na Jednotu negativní světlo. Na druhou stranu na svém území Jednota tvrdě potlačuje zločin, snaží se o technologický pokrok a bezpečnost cest. Jednota neváhá pomoct člověku nebo skupině, kteří mají potenciál stát se do budoucna prospěšnými.

Přesně se území jednoty rozkládá především v Polabí, respektive Mezi Ústím, Prahou, (li)Bercem a Hradcem (králové) – je to obrovské území a není tak úplně jednotné jak se prezentuje. Informace mezi jednotlivými osadami kolují dlouho, nehledě na to, že k Jednotě byly osady připojovány často za dost rozdílných okolností. Není výjimkou, že v této oblasti se nacházejí opuštěná a Jednotou nehlídaná území, nebo osady, které se doposud nechtěly připojit (a tak zůstala ze všech stran obklopená Jednotou…)

Jednota se pokoušela dlouho využít toku Labe jako prostředku dopravy, ovšem po problémech se špínou se omezuje jen na vzácné (o to ale větší) vorové transporty, které pro Jednotu obstarávají zajatci a lidé, kteří se k tomu nechali najmout…

Spřízněné články: * Bitva u Humpolce* Orličtí bratři *

Tento příspěvek byl publikován dne 1. 3. 2008

Žádné komentáře:

Okomentovat